ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦,៤៦២នាក់ និងស្លាប់​២៧នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ១៦,៤៦២ នាក់ និងស្លាប់​ ២៧ នាក់ ។ ក្នុងនោះ អ្នកឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៣៦ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង