ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៤៥នាក់ និងស្លាប់​២នាក់​

បរទេស ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៣៤៥ នាក់ និងស្លាប់​ ០២ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង