កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩០,៤៤៣នាក់ និងស្លាប់​៣៩នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៩០,៤៤៣ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី១៦ ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង