កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៤៤នាក់ (អូមីក្រុង) និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 444 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ 280 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 430 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 14 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួង បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប 124,787 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 119,633 នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 3,015 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង