ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៥១នាក់ និងស្លាប់​៣​នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៥១នាក់ និងស្លាប់​ ០៣​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង