កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១០៩,៨៣១នាក់ និងស្លាប់​៤៥នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១០៩,៨៣១ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៥ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី១៨ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង