ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៨,០៦៦នាក់ និងស្លាប់​២៧នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ១៨,០៦៦ នាក់ និងស្លាប់​ ២៧ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារចំនួន ១៦៨ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី ១៨ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង