កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​៥៥២​នាក់​(អូមីក្រុង​)​ និងស្លាប់​«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៥២ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ២៨៥ នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៣៩ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១៣ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២៥,៧៥៣ នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយ ១២០,១៦៥ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង