ឡាវ ​​រកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩​ថ្មី ​២៨៥​នាក់ និងស្លាប់​៣​នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​២៨៥ នាក់ និងស្លាប់ ០៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​១៩ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង