ម្សិលមិញ កម្ពុជា រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៣៦នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់២នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ៧៣៦ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ២៩៧ នាក់ និងស្លាប់ «០២​ នាក់» ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 730 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៦ នាក់ (អូមីក្រុង)មក

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មាន អ្នកឆ្លងសរុប ១២៦,៤៨៩ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១២០,៤៦២ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៣,០១៥ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង