តោះបងប្អូន សូមអញ្ជើញទៅភ្លក់រសជាតិអាហារ និងភេសជ្ជៈ នៅភោជនីយដ្ឋាន អឹមស៊ី (MC)

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖ តោះបងប្អូន សូមអញ្ជើញទៅភ្លក់រសជាតិអាហារ និងភេសជ្ជៈ នៅភោជនីយដ្ឋាន អឹមស៊ី (MC) មានទីតាំងស្ថិតក្នុងភូមិ១ សង្កាត់លេខ១ ក្រុង-ខេត្តព្រះសីហនុ។

ជាមួយបុគ្គលិក រួសរាយរាក់ទាក់ និងមានទីធ្លា សម្រាប់ចតយានយន្តធំទូលាយ..។

ភោជនីយដ្ឋានយើងខ្ញុំ ចាប់បើកទទួលអតិថិជន ចាប់ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ តទៅ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង