ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១៤០នាក់​ និងស្លាប់​១នាក់​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ១៤០នាក់​ និងស្លាប់​ ០១ នាក់​។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង