ថ្ងៃនេះ កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៩,៥៧៣នាក់ និងស្លាប់​៥៨នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៩,៥៧៣ នាក់ និងស្លាប់​ ៥៨ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២២ ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង