វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៥,៨៧៩នាក់ និងស្លាប់៧៧នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៥,៨៧៩ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៧៧ នាក់។

នេះបើយោងតាមការ ចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News នៅថ្ងៃទី​២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង