ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២១,២៣២នាក់ និងស្លាប់​៣៩នាក់

បរទេស ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២១,២៣២ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៩ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៦៨ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង