ថ្ងៃនេះ ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៥៣នាក់​ និងស្លាប់​៣នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៥៣ នាក់​ និងស្លាប់​ ០៣ នាក់​។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង