ប្រទេសកូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៧១,៤៥២នាក់ និងស្លាប់​៩៩នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៧១,៤៥២ នាក់ និងស្លាប់​ ៩៩ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី២៣ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង