វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៦០,៣៥៥នាក់ និងស្លាប់៩១នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦០,៣៥៥ នាក់ និងស្លាប់ ៩១ នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News នៅថ្ងៃទី​២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង