ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣,៥៥៧នាក់ និងស្លាប់​៣៨នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២៣,៥៥៧ នាក់ និងស្លាប់​ ៣៨ នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២២៨ នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង