ម្សិលមិញ សឹង្ហបុរី រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២០,៣១២នាក់​ និងស្លាប់​៧នាក់

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ២០,៣១២ នាក់​ និងស្លាប់​ ៧ នាក់។​

តាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់សារព័ត៌មាន​ CNA ផ្សព្វផ្សាយ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២១​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង