ឡាវ ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី ​២៣៩​នាក់ និងស្លាប់​១​នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ​២៣៩ នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង