កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៧៩នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់១នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤៧៩ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៥០៣ នាក់ និងស្លាប់ ០១ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៥៣ នាក់ (អូមីក្រុង) និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ២៦ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២៩,០៧៨ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១២៩,៣៨០ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០២៧ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង