ថ្ងៃនេះ ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៤,៩៣២នាក់ និងស្លាប់​៤១នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ២៤,៩៣២” នាក់ និងស្លាប់​ ៤១ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៦៧ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង