ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៣០៤នាក់​ និងស្លាប់​២នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៣០៤ នាក់​ និងស្លាប់​ ០២ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង