កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦៥,៨៩០នាក់ និងស្លាប់​៩៤នាក់ទៀត

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦៥,៨៩០ នាក់ និងស្លាប់​ ៩៤ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៥ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង