ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៣៧នាក់​ និងស្លាប់​២នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៣៧ នាក់​ និងស្លាប់​ ០២ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង