ថ្ងៃនេះ កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦៦,២០៩នាក់ និងស្លាប់​១១២នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦៦,២០៩ នាក់ និងស្លាប់​ ១១២ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី២៦ ​ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង