ថ្ងៃនេះ វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៧,៩៨២នាក់ និងស្លាប់៨៨នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៧,៩៨២ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៨៨ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង