កងទ័ពរុស្សី បានបំផ្លាញគោលដៅ យោធាអ៊ុយក្រែន ៨២១កន្លែង

អ៊ុយក្រែន ៖ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្សី បានបំផ្លាញគោលដៅយោធាអ៊ុយក្រែន ចំនួន ៨២១ កន្លែង ខណៈកងកម្លាំង នៅពេលនេះ បានគ្រប់គ្រងពេញលេញទីក្រុង Melitopol ៕ ប្រភព ៖ RT

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង