អាស៊ាន អំពាវនាវដល់ភាគីជម្លោះ រុស្ស៉ី-អ៊ុយក្រែន ត្រូវអត់ធ្មត់និងស្វែងរកការសន្ទនា

អាស៊ាន ៖ អាស៊ាន បានអំពាវនាវដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ ក្នុងជម្លោះ រុស្ស៉ី-អ៊ុយក្រែន ត្រូវអត់ធ្មត់ជាអតិបរមា និងប្រឹងប្រែង រកការសន្ទនា ដើម្បីទប់ស្កាត់ស្ថានការណ៍កុំឱ្យកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង