ថ្ងៃនេះ កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦៣,៥៦៦នាក់ និងស្លាប់​៤៩នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៦៣,៥៦៦ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៩ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី២៧ ​ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង