អាល្លឺម៉ង់ បញ្ជូនអាវុធបាញ់រថក្រោះ ១.០០០គ្រឿង និងមីស៊ីល ‘Stinger’ ៥០០ដើម ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន

អាល្លឺម៉ង់ ៖ ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានឲ្យដឹងថា ខ្លួននឹងបញ្ជូនអាវុធបាញ់រថក្រោះ ចំនួន ១.០០០ គ្រឿង និងមីស៊ីល ‘Stinger’ បាញ់ពីដីទៅអាកាសចំនួន ៥០០ ដើម ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន ៕ ប្រភព ៖ AP

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង