ថ្ងៃអាទិត្យនេះ វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៨៦,៩៩០នាក់ និងស្លាប់៩៤នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៦,៩៩០ នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ៩៤ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង