អ៊ុយក្រែន កំពុងបង្កើតកងទាហាន “អន្តរជាតិ” ចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត មកពីបរទេស

អ៊ុយក្រែន ៖ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន គឺ លោក Volodymyr Zelenskiy បាននិយាយថា ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងបង្កើតកងទាហាន “អន្តរជាតិ” ចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីបរទេស ៕


ប្រភព ៖ Reuters

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង