ថ្ងៃនេះ កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥៦នាក់ទៀត(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៣៥៦ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៤១៩ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៤២ នាក់ (អូមីក្រុង)– អ្នកដំណើរពីបរទេស  ១៤ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១៣០,២៧៦ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១២៣,៧៧២ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០៣២ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង