ថ្ងៃចន្ទនេះ ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២២,៣១១នាក់ និងស្លាប់​៤២នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី សរុបចំនួន ២២,៣១១” នាក់ និងស្លាប់​ ៤២ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៣៦ នាក់ ។

នេះ បើ​យោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង