ថ្ងៃចន្ទនេះ វៀតណាម រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៤,៣៨៥នាក់ និងស្លាប់១០៨នាក់

វៀតណាម ៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៤,៣៨៥ នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ១០៨ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម ការចេញផ្សាយ របស់សារព័ត៌មាន​ Viet Nam News ចុះថ្ងៃទី​២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង