ថ្ងៃនេះ ថៃ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២០,៤២០នាក់ និងស្លាប់​៤៣នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុបចំនួន ២០,៤២០ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៣ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណី ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៧១ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង