កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៣៨,៩៩៣នាក់ និងស្លាប់​១១២នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៣៨,៩៩៣ នាក់ និងស្លាប់​ ១១២ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ថ្ងៃទី០១ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង