កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤១៥នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់គ្មាន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ៤១៥ នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់)- ជាសះស្បើយ ៤៥០ នាក់ និងស្លាប់ គ្មាន ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៣៨៦ នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ២៩ នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៣១,០០៤ នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១២៤,៦២៧ នាក់ និង អ្នកមានអ្នកស្លាប់ ៣,០៣២ នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង