ថ្ងៃនេះ ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៧៣នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៧៣ នាក់ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង