កូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២១៩,២៤១នាក់ និងស្លាប់​៩៦នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២១៩,២៤១ នាក់ និងស្លាប់​ ៩៦ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ថ្ងៃទី០២ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង