ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២២,១៩៧​នាក់ និងស្លាប់​៤៥នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ២២,១៩៧​ នាក់ និងស្លាប់​ ៤៥ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ មានចំនួន ១១៨ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែ មីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង