ថ្ងៃនេះ កូរ៉េ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៩៨,៨០៣នាក់ និងស្លាប់​១២៨នាក់

កូរ៉េ ៖ ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៩៨,៨០៣ នាក់ និងស្លាប់​ ១២៨ នាក់ទៀត ។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ថ្ងៃទី០៣ ​ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង