កម្ពុជា ព្រួយបារម្ភពីភាពធ្ងន់ធ្ងរ នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា សម្តែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរ នៃស្ថានការណ៍ ដែលកំពុងតែកើនឡើង និងលក្ខខណ្ឌមនុស្សធម៌កាន់តែអាក្រក់ឡើង ដែលបណ្តាលមកពីអារិភាពយោធា ដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ។

“កម្ពុជា រក្សាជំហរម៉ឺងម៉ាត់ របស់ខ្លួនថា រដ្ឋជាសមាជិកទាំងអស់ត្រូវតែគោរពអធិបតេយ្យភាព បូរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យភាពនយោបាយ របស់រដ្ឋ ជាសមាជិកផ្សេងទៀត៕”

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង