ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ២៤៦​នាក់​​​ និងស្លាប់៣​នាក់

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ២៤៦​ នាក់​»​​ និងស្លាប់ ០៣​ នាក់​ ។

នេះបើយោងតាម ររបាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង