ម្សិលមិញ សឹង្ហបុរី រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៩,១៥៩នាក់​​ និងស្លាប់​១០នាក់​

សឹង្ហបុរី ៖ ប្រទេសសឹង្ហបុរី បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មី ចំនួន ១៩,១៥៩ នាក់​​ និងស្លាប់​ ១០ នាក់​ ។

នេះបើយកោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់សារព័ត៌មាន​ CNA ចុះផ្សាយកាលពី ថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២១​ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង