កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២០៥នាក់(អូមីក្រុង) និងស្លាប់ម្នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី 205 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 323 នាក់ និងស្លាប់ 01 នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ 189 នាក់ (អូមីក្រុង) និង អ្នកដំណើរពីបរទេស 16 នាក់ (អូមីក្រុង) ។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប= 133,943 នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 128,623 នាក់ និង អ្នកស្លាប់ 3,046 នាក់ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង