ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣,៥៨៤​នាក់ និងស្លាប់​៦៦នាក់

ថៃ ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ ចំនួន ២៣,៥៨៤​ នាក់ និងស្លាប់​ ៦៦ នាក់ ។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៦៧ នាក់ ។

នេះបើ​យោង តាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី១៣​ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង