ថ្ងៃនេះ ឡាវ រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៣៩៤​នាក់​​​

ឡាវ ៖ ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មី​ ចំនួន ៣៩៤​ នាក់​​​ ។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី​១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង